Biliárd Webáruház

Adatvédelem és sütik

Adatvédelmi tájékoztató

  1. Adatkezelői adatok

Adatkezelő: MILLERS Trade s.r.o. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Web: https:/4biliard.hu

E-mail cím: info@4biliard.hu

Telefonszám: +421915888387

Postacím: 1235/44, Vrbová u., 925 23 Jelka, SK

  1. Az adatkezelés jogalapja, célja, az adatkezelés időtartama, a kezelt személyes adatok köre

II./1. Ismertető a 4biliard.hu webhelyen használt sütikről

II./1./a, Mik azok a sütik?

A sütik (HTTP-cookies) kis információcsomagok, melyeket a szerver küld el a

felhasználók számára, melyet a webböngésző program (pl. Google Chrome, IE,

Firefox) ment el a számítógép merevlemezén.

Így weboldalak böngészése közben, vagy a weboldalak bezárását majd újra

megnyitását követően a felhasználók számára fontos információkat a szerver el tudja

érni. Így fontos beállítások, pl. egy bevásárlókosár tartalma egy webáruházban nem

vész el, a webhely „emlékszik” az adatokra, nem szükséges azok ismételt

megadása. A sütik elfogadása nélkül a weboldal egyes funkciói nem fognak

megfelelően működni.

Bővebb technikai információ: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti

II./1./b, Milyen feladatra használ sütiket a 4biliard.hu webhely?

– Kosár tartalma: a kosár tartalmát sütik segítségével jegyzi meg a webáruház. Ha a

vásárlás előtt Ön elnavigál az oldalról, később visszatérve a kosárban megtalálja a

kiválasztott termékeket. Élettartama: 30 nap

– Sütik elfogadása: amennyiben Ön a sütik elfogadásra gombra kattint ezt is sütik

segítségével jegyezzük meg, hogy a későbbiekben ne jelenjen meg a sütik

használatára vonatkozó figyelmeztetés a lapok alján. Élettartama: 1 év

– Vásárlók beazonosítása: amennyiben Ön a vásárlás során bejelöli a „Kérem az

adataim megjegyzését a jövőbeli rendeléseim megkönnyítéséhez” opciót az adatok

az Ön számítógépén, http-sütik segítségével kerülnek feljegyzésre 1 évig.

II./1./c, A sütik törlése

Természetesen egyes sütik (pl. a bevásárlókosár tartalmáért felelős) értelemszerűen

törlődnek, amikor használatuk már feleslegessé válik (pl. vásárlás befejezése). Ettől

függetlenük Ön is törölheti a sütiket, ha törli a böngészési előzményeket. Pl. Google

Chrome esetén: Beállítások > Előzmények > Böngészési adatok törlése (beikszelve

a „Cookie-k, illetve webhelyek és beépülő modulok egyéb adatai” adatmezőt).

A sütik törlésével kapcsolatban további útmutatót az alábbi weboldalakon talál:

– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-11

– Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websitesstore-on-your-computer

– Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

II./1./d, A sütik jogalapja, jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a 2011. évi CXII. (Infotv.) -az információs önrendelkezési

jogról és az információszabadságról szóló törvény- és a 2001. évi CVIII. –az

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény – rendelkezései jelentik.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (az Infotv. 5. § (1) bekezdés a)

pontjával összhangban).

II./2. Adatkezelés a megrendeléssel és számlázással kapcsolatban

II./2./a, Az adatkezelés célja:

Jogszabályban előírt számviteli bizonylat (számla) készítése és a bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján.

II./2./b, Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét a 2011. évi CXII. (Infotv.) – az információs önrendelkezési

jogról és az információszabadságról szóló törvény- és a 2000. évi C. (Sztv.) –a

számvitelről szóló törvény- rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Ön

hozzájárulása (az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban), hozzájárulása

visszavonása esetén az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi

kötelezettség teljesítése (Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján).

II./2./c, A kezelt adatok köre:

Név, telefonszám, cím, e-mail cím.

II./2.d, Az adatkezelés időtartama:

8 év (Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján). (Amennyiben a számla kiállításához adott

hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja

alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig

megőrizni.)

II./3. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

II./3./a, Az adatkezelés célja:

A megrendelt termékek kiszállítása az Ön által megadott címre a kiszállítást végző

szerződéses partnerünk által.

II./3./b, Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét a 2011. évi CXII. (Infotv.) – az információs önrendelkezési

jogról és az információszabadságról szóló törvény- előírásai jelentik. Az adatkezelés

jogalapja az Ön hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban).

II./3./c, kezelt adatok köre:

Név, telefonszám, cím, e-mail cím.

II/3/d, Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő a megrendelt termék(ek) kiszállításának időtartamáig kezeli az Ön által

megadott adatokat.

II./4. További adatkezelések

Ha az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást

nyújt az adatkezelés jogalapjáról, jogszabályi hátteréről és az adatkezelés céljáról, az

adatkezelés időtartamáról és a kezelt adatok köréről.

Tájékoztatás: az Adatkezelőnek teljesítenie kell a hatóságok törvényi

felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit, ezért az Adatkezelő az Infotv. 15. §

(2)-(3) – adattovábbításokról szóló- bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet

(mely személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított a hatóság részére). A

nyilvántartás tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, amennyiben

ennek nincs törvényi akadálya.

III. Adatfeldolgozó igénybevétele és az adatkezeléshez kapcsolódó

tevékenysége

III./1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: MILLERS Trade s.r.o.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám +421915888387

E-mail cím: info@4biliard.hu

III./2. Az áruszállítással kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 20 890-0660

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

Az adatfeldolgozó megnevezése: Csomagküldő.hu Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár utca 10. 6/54.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 400 88 06

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@csomagkuldo.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-202186

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a megrendelt

termék(ek) kiszállításában működik közre. A vevő nevét, telefonszámát, címét a

megrendelt termék(ek) kiszállításának időtartamáig kezeli, majd haladéktalanul törli.

III./3. Számviteli bizonylatok könyvelésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: MILLERS Trade s.r.o.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1235/44, Vrbová u., 925 23 Jelka, SK

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: +421915888387

E-mail cím: info@4biliard.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a számviteli

bizonylatok könyvelésében működik közre, mely során az érintett nevét és címét a

számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben kezeli a Sztv. 169. § (2)

bekezdésének megfelelő időtartamban, majd haladéktalanul törli.

III./4. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megtette a szükséges intézkedéseket azért, hogy a

jogosulatlan tevékenységektől (nyilvánosságra hozataltól, továbbítástól,

hozzáféréstől, megsemmisítéstől, megváltoztatástól) megvédje a személyes

adatokat.

Valamint Adatkezelő kijelenti, hogy megtette a szükséges intézkedéseket azért is,

hogy technikai hiba, vagy a technikai környezet változása folytán történő

hozzáférhetetlenné válás, sérülés, megsemmisülés ne érje a személyes adatokat.

  1. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezelés időtartamán belül

IV./1. Tiltakozás joga: Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a

személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó

jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik

személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés

esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben. Ön tiltakozhat személyes

adatának kezelés ellen abban az esetben is, ha a személyes adat felhasználása vagy

továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében

döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett

helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét

követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton

közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi

indokait.

IV./2. Adatok zárolásának joga: Ha a személyes adatok nem törölhetőek az érintett

jogos érdekei megsértése nélkül, akkor Ön kérheti, hogy személyes adatai zárolását.

A zárolt adatok csak addig kezelhetőek, míg a törlést kizáró okok fennállnak.

IV./3, Adatok törléséhez való jog: Ön kérheti személyes adatai törlését, melynek az

Adatkezelő 15 napon belül köteles eleget tenni. Kivéve, ha az Adatkezelőt törvény

kötelezi az adatok további tárolására, illetve ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével

összhangban az Adatkezelő a személyes adatok további kezelésére jogosult (pl: számviteli bizonylattal összefüggésben).

IV./4. Adatok helyesbítésének joga: Ön kérheti, hogy az Adatkezelő az Ön

személyes adatait javítsa. Az Adatkezelő köteles ezt 15 napon belül megtenni.

IV./5. Tájékoztatáshoz való jog: az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet a kezelt

személyes adatairól (az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, az adatok

továbbítása esetén arról is, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat). Az

Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül közérthetően,

írásban tájékoztatni Önt.

  1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

A jelenlegi adatkezelési tájékoztató módosítására az Adatkezelő fenntartja a jogot. A

módosított adatkezelési tájékoztatót Ön a módosítás hatálybalépését követő honlaphasználattal elfogadja.

  1. Bejelentkezés adatvédelmi nyilvántartásba

Az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi

nyilvántartásba az Infotv. rendelkezései értelmében.

VII. Jogorvoslat

Ön bírósághoz fordulhat, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti amennyiben Ön szerint az Adatkezelő

nem teljesítette valamely kérelmét, vagy megsértette valamelyik, az adatkezelésre

vonatkozó törvényi rendelkezést. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság postacíme címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Sütik használata

A MILLERS Trade s.r.o. tulajdonában lévő oldalak esetenként sütiket használhatnak.

 

AZONOSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES SÜTIK

Ezekkel a sütikkel azonosítjuk a felhasználót és annak beállításait. Például egy ilyen sütivel tudjuk ellenőrizni, hogy az adott felhasználó be van-e lépve és annak munkamenete nem járt-e le. De ez a típus használatos akkor is, ha virtuális bevásárlókosarába tesz egy terméket a felhasználó.

 

ANALITIKÁHOZ SZÜKSÉGES SÜTIK

Ahhoz, hogy az oldalunk a legjobb élményt nyújtsa, időről-időre szükséges azt analizálnunk. Ezek a (rendszerint külső szolgáltató) sütik azonosítják a felhasználót az analizátor szoftver felé.

Ezek közé tartoznak:

  • Facebook Pixel
  • Google Analytics követőkód
  • Hotjar- hőtérképes utánkövetés
  • Barion Pixel- amely a látogatókról olyan adatokat gyűjt, mind például, hogy milyen termékeket láttak, mire kattintottak, kerestek, miket tettek kosárba, miket vettek meg. Az adatokat a Barion szerverei részére továbbítjuk, a Kereskedőnél (webáruház tulajdonosa, kezelője és üzemeltetője) ezek nem kerülnek sem gyűjtésre, sem tárolásra, sem kezelésre.

 

REKLÁM SZOLGÁLTATÓK SÜTIJEI

Bizonyos oldalainkon reklámok jelenhetnek meg. Ezeket a reklámokat külső szolgáltató biztosítja, aki a releváns reklámok kiajánlása céljából sütiket helyezhetnek el.

 

EGYÉB HARMADIK FÉL SÜTIJEI

Ebbe a kategóriába sorolhatók a közösségi oldalak megosztó és tetszést kifejező gombjainak, vagy a fentieken túl megvalósított felhő alapú funkciók sütijei.

 

CÉGADATOK:

A MILLERS Trade s.r.o. adatai:

Székhely: 1235/54 Vrbová u., 925 23 Jelka, SK

Adószám: SK2121310345

Cégjegyzékszám (IČO): 53 234 057

E-mail: info@4biliard.hu